350 ogledov

Imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu

Regulirane rudarske storitve, ki se opravljajo v zvezi z izdelovanjem rudarskih projektov in njihovim revidiranjem in v zvezi s tehničnim vodenjem rudarskih del lahko opravljajo samo osebe, ki izpolnjujejo z zakonom ZRud-1 predpisane pogoje in imajo opravljen strokovni izpit ter so vpisani v imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1 v periodični vrsti)

2020

xls
Seznam pooblaščenih oseb v rudarstvu
27/1/2020

Dodatne povezave (3)

html
Portal Energetika
html
Imenik pooblaščenih oseb v rudarstvu
html
Ministrstvo za infrastrukturo

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 29. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 10. 03. 2020
Ključne besede izkoriščanje mineralnih surovin, premogovniška politika, rudarstvo
Področje Energetika
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-3351
Pravna podlaga - nazivi Zakon o rudarstvu (ZRud-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje 1. 1. 2005 - 2. 10. 2017
Povezanost z drugimi javnimi evidencami http://www.energetika-portal.si/dokumenti/statisticne-publikacije/mineralne-surovine/

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.