1870 ogledov

Imenik poravnalcev v kazenskih zadevah

Evidenca vsebuje osebno ime, znanstveni ali strokovni naslov, območje sodišča, za katero je poravnalec imenovan, datum imenovanja, poklic, datum in kraj rojstva, enotno matično številko občana (EMŠO), poštni naslov, na katerem je dosegljiv, kontaktno številko telefona in telefaksa, kontaktni naslov elektronske pošte in podatke o zaposlitvi ali drugem statusu. Imenik poravnalcev je javen v delu, ki obsega te podatke: osebno ime poravnalca, znanstveni ali strokovni naslov, kontaktno številko telefona in območje sodišča, za katero je imenovan za poravnalca. Javni del imenika je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za pravosodje. ZDT-1 210. člen Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

url
Imenik poravnalcev v kazenskih zadevah

Dodatne povezave (1)

html
Ministrstvo za pravosodje

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 28. 11. 2017
Posodobljeno na OPSI 08. 01. 2024
Ključne besede Poravnalci kazenskih zadev, kazenske zadeve
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Da
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2011-01-2713
Pravna podlaga - nazivi Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja neredno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.