930 ogledov

Evidenca poslovnih subjektov iz 35. člena ZIntPK

Evidenca poslovnih subjektov iz 35. člena ZIntPK se nanaša na poslovne subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja s funkcionarji iz 4. člena ZIntPK. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: osebno ime, EMŠO, naslov stalnega prebivališča, organizacija, kjer funkcionar opravlja funkcijo in tip funkcije, datum nastopa in prenehanja omejitve, naziv, sedež, matična in davčna številka poslovnega subjekta, način udeležbe funkcionarja v poslovnem subjektu, podatek ali omejitev poslovanja velja v razmerju do družinskega člana. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (4)

html
Seznam veljavnih in preteklih omejitev poslovanja v Erar
json
Seznam veljavnih omejitev poslovanja
csv
Seznam veljavnih omejitev poslovanja
json
Seznam veljavnih omejitev poslovanja

Dodatne povezave (1)

html
Več o omejitvah poslovanja

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 04. 2017
Posodobljeno na OPSI 13. 10. 2020
Ključne besede gospodarske družbe, navzkrižje interesov
Področje Javni sektor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-2226
Pravna podlaga - nazivi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja dnevno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.