185 ogledov

Evidenca zadev s področja nesorazmerno povečanega premoženja iz 45. člena ZIntPK

Evidenca zadev s področja nesorazmerno povečanega premoženja iz 45. člena ZIntPK se nanaša na zavezance za prijavo premoženjskega stanja iz 41. člena ZIntPK, za katere komisija na podlagi podatkov o premoženjskem stanju ali na podlagi drugih podatkov ugotovi, da se je njihovo premoženje od zadnje prijave nesorazmerno povečalo glede na njihove dohodke iz opravljanja funkcije ali dejavnosti, ki jo sicer opravljajo v skladu z določbami in omejitvami iz ZIntPK in drugih zakonov ali pa da vrednost njihovega dejanskega premoženja, ki je osnova za odmero davčnih obveznosti, znatno presega prijavljeno vrednost premoženjskega stanja. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: osebno ime, funkcija oziroma položaj zavezancev iz prvega odstavka 41. člena ZIntPK, seznam obvestil po drugem odstavku 45. člena ZIntPK, seznam obvestil iz četrtega odstavka 45. člena ZIntPK,seznam sprejetih odločitev po petem odstavku 45. člena ZIntPKin seznam ukrepov po šestem odstavku 45. člena ZIntPK. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 04. 2017
Posodobljeno na OPSI 04. 06. 2019
Ključne besede funkcionar, nepremično premoženje, povečanje kapitala, premično premoženje
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-2226
Pravna podlaga - nazivi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.