Odločitve s področja dela komisije

Zbirka podatkov vsebuje podatke o načelnih mnenjih, mnenjih, pojasnilih, stališčih, zaključnih ugotovitvah, ugotovitvah nadzora premoženjskega stanja in priporočilih, ki jih je sprejela komisija. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (7)

html
Zaključne ugotovitve
html
Načelna mnenja po ZIntPK
html
Načelna mnenja po ZPKor
html
Mnenja komisije
html
Priporočila komisije
html
Pojasnila komisije
html
Druge odločitve

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 04. 2017
Posodobljeno na OPSI 15. 03. 2022
Ključne besede korupcija
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-2226
Pravna podlaga - nazivi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 30. 1. 2004
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.