Kulturna društva v Občini Dol pri Ljubljani

Zbirka podatkov zajema vsa registrirana in aktivna kulturna društva v Občini Dol pri Ljubljani. Poleg naziva društva zbirka zajema naslednje podatke: naslov oz. sedež društva, naselje, matično številko, davčno številko in povezavo do podatkov na portalu AJPES. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

csv
Kulturna društva v Občini Dol pri Ljubljani
xls
Kulturna društva v Občini Dol pri Ljubljani

Dodatne povezave (1)

html
Občina Dol pri Ljubljani

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 07. 05. 2021
Posodobljeno na OPSI 07. 05. 2021
Ključne besede društva, kultura, kulturna društva
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Pravilnik o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 68/2003), Kriteriji in merila za vrednotenje dejavnosti, projektov in programov na področju kulture v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 42/2004 in 46/2005)
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-4807, 2006-01-2567
Pravna podlaga - nazivi Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
Zakon o društvih (ZDru-1)
Geografsko območje Občina Dol pri Ljubljani
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje 7. 5. 2021 - 7. 5. 2021
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Registrirana kulturna društva na portalu AJPES

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.