577 ogledov

Letna poročila o delu Inšpektorata RS okolje in prostor - IRSOP

Poročilo o delu Inšpektorata RS za okolje in prostor za vsako leto zajema podatke s področja inšpekcijskega nadzorstva in prekrškovnih postopkov nad izvrševanjem predpisov in splošnih aktov na področjih prostora in graditve objektov, na stanovanjskem področju, na geodetskem področju ter na področju okolja in narave. Inšpektorat opravljal naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij varstva okolja: kakovost zraka, ravnanje z odpadki, čezmejno pošiljanje odpadkov, kakovost voda, emisije snovi v vode, industrijsko onesnaževanje in tveganje, hrup, elektromagnetno sevanje, svetlobno onesnaževanje, nadzor nad emisijami oziroma drugimi nepravilnostmi pri uporabi kemikalij; ohranjanje narave, urejanje voda in gospodarjenje z njimi in nadzor nad gensko spremenjenimi organizmi; naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov in splošnih aktov glede urejanja prostora in naselij, graditvijo objektov in izvedbo gradbenih konstrukcij, izpolnjevanjem bistvenih zahtev za objekte, stanovanjskimi zadevami in geodetsko dejavnostjo. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (16 v periodični vrsti)

2018

pdf
Poročilo o delu za 2018
31/12/2018

2017

pdf
Poročilo o delu za 2017
31/12/2017

2016

pdf
Poročilo o delu za 2016
31/12/2016

2015

pdf
Poročilo o delu za 2015
31/12/2015

2014

pdf
Poročilo o delu za 2014
31/12/2014

2013

pdf
Poročilo o delu za 2013
31/12/2013

2012

pdf
Poročilo o delu za 2012
31/12/2012

2011

pdf
Poročilo o delu za 2011
31/12/2011

2010

pdf
Poročilo o delu za 2010
31/12/2010

2009

pdf
Poročilo o delu za 2009
31/12/2009

2008

pdf
Poročilo o delu za 2008
31/12/2008

2007

pdf
Poročilo o delu za 2007
31/12/2007

2006

pdf
Poročilo o delu za 2006
31/12/2006

2005

pdf
Poročilo o delu za 2005
31/12/2005

2004

pdf
Poročilo o delu za 2004
31/12/2004

2003

pdf
Poročilo o delu za 2003
31/12/2003

Dodatne povezave (2)

html
Inšpektorat za okolje in prostor
html
Poročila dela

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 09. 2017
Posodobljeno na OPSI 17. 03. 2020
Ključne besede IRSOP, inšpekcija, javna uprava, letna poročila o delu organa
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-2526
Pravna podlaga - nazivi Zakon o državni upravi (ZDU-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje 1. 1. 2003 - 31. 12. 2016
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.