112 ogledov

Lista izpraševalcev

Zbirka vsebuje naslednje podatke: osebno ime (ime, priimek), EMŠO, spol, prebivališče (stalno, začasno; občina, naselje, ulica, hišna številka), izobrazba (strokovni naslov, zavod izobraževanja, datum pridobitve izobrazbe), naziv in naslov delodajalca (občina, naselje, ulica, hišna št., tel., št.), davčna številka, banka, številka bančnega računa, e-naslov. Zbirka se nanaša na člane izpitnih komisij za strokovne izpite s področja vzgoje in izobraževanja. Namen zbirke je plačilo za delo v izpitni komisiji. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 08. 09. 2017
Posodobljeno na OPSI 09. 01. 2018
Ključne besede izpit, usposabljanje učiteljev
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2004-01-3836, 2006-01-0901
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.