MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

21
 

Priljubljene zbirke

Izobraževanje. kultura in šport
Razvid športnih objektov   1536 ogledov 4
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE - Zbirka podatkov vsebuje naslednje podatke: zemljiškoknjižni izpisek, ime in naslov lastnika, homologacijo športnega objekta, pregledni nulti karton objekta. Zbirka se vodi z namenom... Nadaljujte z branjem ...
CSV
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca o strokovnih izpitih s področja vzgoje in izobraževanja   267 ogledov 2
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE - Zbirka vsebuje naslednje podatke: ime in priimek kandidata, datum, kraj in občino rojstva, podatke o izobrazbi, podatke o opravljenem strokovnem izpitu. Zbirka se nanaša na kandidate za... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Število okužb s SARS-CoV-2 v vzgoji in izobraževanju, Slovenija   333 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE - V tej zbirki so zajeti podatki poročanja vrtcev, šol, vzgojnih zavodov in srednjih šol o okužbah in stikih visokega tveganja od 1. 9. 2020 naprej. Zbirka zajema tri sklope, ki... Nadaljujte z branjem ...
CSV
JSON
PROG. VMESNIK
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca prijavljenih in vpisanih novincev v srednje šole   200 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE - Zbirka vsebuje naslednje podatke: ime, priimek, EMŠO, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče ter predhodno pridobljeno izobrazbo.... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca pravnomočnih odločb o prekrških MIZŠ   51 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE - Zbirka podatkov vsebuje:podatke o storilcu prekrška, pravna opredelitev prekrška, številka in datum izdane odločbe o prekršku ter izrečeno sankcijo. Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Zbirka podatkov o napredovanju strokovnih delavcev v naziv   126 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE - Zbirka vsebuje naslednje podatke: osebno ime (ime, priimek), davčna številka, datum rojstva (dan, mesec, leto), kraj rojstva (naselje, država), prebivališče (stalno, začasno; občina,... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Lista izpraševalcev   112 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE - Zbirka vsebuje naslednje podatke: osebno ime (ime, priimek), EMŠO, spol, prebivališče (stalno, začasno; občina, naselje, ulica, hišna številka), izobrazba (strokovni naslov, zavod... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca društev v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja   161 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE - Zbirka vsebuje naslednje podatke: ime društva, matična številka in naslov društva. Podatki se zbirajo za namen vpisa in javne objave podatkov o pravno pomembnih dejstvih o društvih. Nadaljujte z branjem ...
XLS
 
Izobraževanje. kultura in šport
Evidenca vpisanih v dijaške domove   159 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE - Zbirka se vodi za namen evidentiranja populacije, ki biva v dijaških domovih, je tudi podlaga za ugotavljanje obsega financiranja dejavnosti dijaških domov. Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Zbirka podatkov o štipendistih   69 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE - Zbirka vsebuje naslednje podatke: Osebno ime (ime, priimek), EMŠO, davčna številka, spol, datum (dan, mesec, leto), kraj rojstva (naselje, država), državljanstvo, prebivališče (stalno,... Nadaljujte z branjem ...