159 ogledov

Evidenca vpisanih v dijaške domove

Zbirka se vodi za namen evidentiranja populacije, ki biva v dijaških domovih, je tudi podlaga za ugotavljanje obsega financiranja dejavnosti dijaških domov. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 11. 09. 2017
Posodobljeno na OPSI 09. 01. 2018
Ključne besede dijak, dijaški dom, srednješolsko izobraževanje, statistika izobraževanja, število dijakov
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1996-01-0567,1996-01-0571,2006-01-3449
Pravna podlaga - nazivi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Zakon o gimnazijah (ZGim)
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.