126 ogledov

Zbirka podatkov o napredovanju strokovnih delavcev v naziv

Zbirka vsebuje naslednje podatke: osebno ime (ime, priimek), davčna številka, datum rojstva (dan, mesec, leto), kraj rojstva (naselje, država), prebivališče (stalno, začasno; občina, naselje, ulica, hišna številka), vzgojno-izobraževalni zavod zaposlitve (ime, sedež, odgovorna oseba), delovno/a mesto/a, izobrazba (stopnja in smer izobrazbe na posameznih nivojih, strokovni naslov, vrsta, izdajatelj in številka javne listine, ki to dokazuje), strokovni izpit (področje), podatki o delovnih izkušnjah izven vzgoje in izobraževanja, podatki o delovni dobi (delovna doba v celoti, delovna doba v vzgoji in izobraževanju, pripravništvo), podatki o delovni uspešnosti, podatki o obstoječem nazivu (vrsta, datum podelitve), podatki o profesionalnem usposabljanju (naslov programa, čas izvedbe in trajanje in število točk), podatki o dodatnem strokovnem delu (opis, čas izvedbe, vrednotenje), soglasje strokovnega delavca, podatki o podeljenem nazivu (vrsta, datum podelitve). Podatki se nanašajo na strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja in se zbirajo za namen uveljavljanja pravice do napredovanja v naziv. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 08. 09. 2017
Posodobljeno na OPSI 09. 01. 2018
Ključne besede šolska uprava
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1996-01-0567, 2004-01-3836, 2002-01-2686
Pravna podlaga - nazivi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.