496 ogledov

Mednarodne pogodbe

Slovenija je na področju jedrske varnosti pogodbenica številnih bilateralnih in multilateralnih pogodb. Celoten seznam je objavljen na spletni strani Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, na tem mestu pa so objavljeni tisti mednarodni dokumenti, ki niso objavljeni v Uradnem listu RS. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (18)

pdf
Memorandum o soglasju med URSJV in Agencijo za sevalno in jedrsko varnost BiH o izmenjavi informacij o zadevah jedrske in sevalne varnosti
pdf
Memorandum o soglasju med URSJV in Direktoratom za sevalno varnost Makedonija o izmenjavi informacij o zadevah jedrske in sevalne varnosti
pdf
Memorandum o soglasju med URSJV in Državnim uradom za jedrsko varnost Češke Republike o izmenjavi informacij o zadevah jedrske in sevalne varnosti
pdf
Memorandum o soglasju med URSJV in Državno jedrsko agencijo Republike Albanije o izmenjavi informacij o zadevah jedrske in sevalne varnosti
pdf
Memorandum o soglasju med URSJV in Ministrstvom za izredne razmere Republike Belorusije o izmenjavi inforamcij o jedrski in sevalni varnosti (ang)
pdf
Memorandum o soglasju med URSJV in Ministrstvom za izredne razmere Republike Belorusije o izmenjavi informacij o jedrski in sevalni varnosti
pdf
Pogodba o neširjenju jedrskega orožja
pdf
Pogodba o prepovedi poskusov z jedrskim orožjem v atmosferi, v nadzračnem prostoru in pod vodo
pdf
Pogodba o prepovedi spravljanja jedrskega in drugega orožja za množično uničevanje na morskem in oceanskem dnu ter pod njim
pdf
Sistem za poročanje o incidentih IAEA (IAEA-IRS)
pdf
Skupni protokol o uporabi Dunajske konvencije in Pariške konvencije (MSPDKPK)
pdf
Sporazum med Zvezno komisijo za jedrsko energijo in italijanskim državnim komitejem za jedrsko energijo o sodelovanju in uresničevanju programa na področju uporabe jedrske energije v miroljubne namene
pdf
Statut Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA)
pdf
Konvencija o fizičnem varovanju jedrskega materiala
pdf
Konvencija o pomoči v primeru jedrskih nesreč ali radiološke nevarnosti
pdf
Konvencija o zgodnjem obveščanju o jedrskih nesrečah
pdf
Memorandum o soglasju za sodelovanje in izmenjavo informacij o upravnih zadevah na jedrskem področju med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in predsednikom Državne agencije Republike Poljske za jedrsko energijo
pdf
Memorandum o soglasju med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Agencijo Kraljevine Maroko za jedrsko in sevalno varnost in varovanje o izmenjavi tehničnih podatkov in sodelovanju na področjih jedrske in sevalne varnosti

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 07. 02. 2020
Posodobljeno na OPSI 10. 10. 2022
Ključne besede mednarodne pogodbe, sporazum
Področje Mednarodne zadeve
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Angleščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.