124 ogledov

MIRS-Info Overitve merilnih instrumentov

Zbirka kopij certifikatov o odobritvi tipa s prilogami, ki jih je izdal Urad RS za meroslovje (na podlagi Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Uradni list RS, št. 72/01, 53/07 in 79/13)) oz. njegovi predhodniki ter slovenski priglašeni organi na področju MID in NAWI direktive (Pravilnik o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/16) oz. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Uradni list RS, št. 25/16)). Certifikat o odobritvi tipa merila in njegova priloga vsebujejo informacije, ki jih pooblaščeni izvajalci overitev potrebujejo za ugotovitev skladnosti s tipom pri dajanju merila na trg ter informacije o načinu zaščite merila pred nepooblaščenimi posegi. Zbirka omogoča iskanje po vrstah meril, proizvajalcu, oznaki odobritve tipa in tipu merila ter vsebuje tako kopije certifikatov, prilog, dodatkov in revizij. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1 v periodični vrsti)

2005

html
Overitve merilnih instrumentov
1/1/2005

Dodatne povezave (1)

html
Urad za meroslovje

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 14. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 16. 04. 2020
Ključne besede Tehnologija in tehnični predpisi
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2004-01-5554
Pravna podlaga - nazivi Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja tedensko
Časovno obdobje od 1. 1. 2005
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.