13511 ogledov

Najvišja izplačila v javnem sektorju, po mesecih

Podatki iz zbirke kot tudi vsa pojasnila se redno osvežujejo na Portalu plač, ki je dostopen na naslovu http://www.pportal.gov.si/. Zbirka vsebuje podatke o bruto plačah, izplačane zaposlenim za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, dežurno delo ter nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (41 v periodični vrsti)

2021

html
Portal plač
31/12/2021

2020

xlsx
50plač_leto 2020
31/11/2020

2019

xls
50plač_leto 2019
31/12/2019

2018

xls
50plač_leto 2018
31/12/2018

2017

csv
50 plač za 12.2017
31/12/2017
xls
50 plač za leto 2017
31/12/2017
csv
50 plač za 11.2017
30/11/2017
csv
50 plač za 10.2017
31/10/2017
csv
50 plač za 09.2017
30/9/2017
csv
50 plač za 08.2017
31/8/2017
csv
50 plač za 07.2017
31/7/2017
csv
50 plač za 06.2017
30/6/2017
csv
50 plač za 05.2017
31/5/2017
csv
50 plač za 04.2017
30/4/2017
csv
50 plač za 03.2017
31/3/2017
csv
50 plač za 02.2017
28/2/2017
csv
50 plač za 01.2017
31/1/2017

2016

csv
50 plač za 12.2016
31/12/2016
csv
50 plač za 11.2016
30/11/2016
csv
50 plač za 10.2016
31/10/2016
csv
50 plač za 09.2016
30/9/2016
csv
50 plač za 08.2016
31/8/2016
csv
50 plač za 07.2016
31/7/2016
csv
50 plač za 06.2016
30/6/2016
csv
50 plač za 04.2016
30/6/2016
csv
50 plač za 05.2016
31/5/2016
csv
50 plač za 03.2016
31/3/2016
csv
50 plač za 02.2016
29/2/2016
csv
50 plač za 01.2016
31/1/2016

2015

csv
50 plač za 12.2015
31/12/2015
csv
50 plač za 11.2015
30/11/2015
csv
50 plač za 10.2015
31/10/2015
csv
50 plač za 09.2015
30/9/2015
csv
50 plač za 08.2015
31/8/2015
csv
50 plač za 07.2015
31/7/2015
csv
50 plač za 06.2015
30/6/2015
csv
50 plač za 05.2015
31/5/2015
csv
50 plač za 04.2015
30/4/2015
csv
50 plač za 03.2015
31/3/2015
xls
50plac za 02.2015
28/2/2015
csv
50 plač za 01.2015
31/1/2015

Dodatne povezave (1)

html
PLAČE V JAVNEM SEKTORJU

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 14. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 28. 11. 2022
Ključne besede ISPAP, javni sektor, plača
Področje Javni sektor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-2760
Pravna podlaga - nazivi Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja mesečno
Časovno obdobje od 1. 1. 2015
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.