Občinski funkcionarji, člani delovnih teles Občinskega sveta in občine ter člani Nadzornega odbora Občine Kočevje

Občinski funkcionarji, člani delovnih teles Občinskega sveta in občine ter člani Nadzornega odbora Občine Kočevje v mandatnem obdobju 2022- 2026. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (5)

html
Župan Občine Kočevje
html
Podžupan Občine Kočevje
html
Občinski svet Občine Kočevje
html
Nadzorni odbor Občine Kočevje
html
Odbori in komisije

Dodatne povezave (1)

html
Občina Kočevje

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 08. 12. 2021
Posodobljeno na OPSI 31. 08. 2023
Ključne besede delovna telesa, funkcionar, nadzorni odbor, občinski svet, podžupan, župan
Področje Javni sektor
Občinski podatki Da
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Statut Občine Kočevje (Ur.l. RS, št. 32/15), Pravilnik o določitvi sejnin in povračil stroškov občinskim funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles Občine Kočevje (Ur. l. RS, št. 50/13, 49/15)
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-2226, 2006-01-5013, 2006-01-1768, 2012-01-3693, 1993-01-2630
Pravna podlaga - nazivi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
Zakon o lokalnih volitvah (ZLV)
Geografsko območje Občina Kočevje
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.