Podatki iz obračunov DDV

Podatki iz predloženih obračunov davka na dodano vrednost (Obračuni DDV), ki jih davčni zavezanci posredujejo v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost, in sicer za posamezno zaključeno davčno obdobje (mesec ali trimesečje) poročevalskega leta. Podatki so prikazani sumarno na letni ravni po davčnih obdobjih. Primer: oktobra se prikažejo podatki po vseh prejetih obračunih za davčna obdobja od januarja do avgusta (mesečni in trimesečni obračuni). Podatki so iz obračunov DDV, in sicer podatki iz polj od 11 do 52 obračuna DDV na ravni tretjega nivoja po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) za področja od A do vključno S (šifra kategorije od 01, do vključno 96,0), ločeno po obračunskih obdobjih. Kjer sta na dan priprave podatkov le 2 ali 1 zavezanec, v posamezni šifri kategorije, so podatki združeni v enotno šifro SKD XX.X. Podatki se objavljajo 15. v mesecu za zaključena davčna obdobja tekočega leta. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2 v periodični vrsti)

2024

xlsx
DDV-O ZA OBDOBJA LETA_2024
15/5/2024
xlsx
DDV-O ZA OBDOBJA LETA_2023
15/2/2024

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 02. 06. 2023
Posodobljeno na OPSI 15. 05. 2024
Ključne besede DDV
Področje Finance in davki
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-5012
Pravna podlaga - nazivi Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja mesečno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.