Podatki o davčno potrjenih računih

Podatki iz računov, ki so vključeni v postopek potrjevanja računov za davčne namene pri gotovinskem poslovanju skladno z Zakonom o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR. To so računi za katere se v skladu z ZDavPR šteje, da so plačani z gotovino, in sicer ne glede na to ali so izdani končnim potrošnikom ali poslovnim subjektom. V skladu z ZDavPR se za račune, ki so plačani z gotovino, štejejo računi, ki so plačani z bankovci in kovanci, računi plačani s plačilnimi ali kreditnimi karticami, čeki in drugimi podobnimi načini plačil, ki niso neposredna plačila na račune odprte pri ponudnikih plačilnih storitev. Podatki vsebujejo poleg podatkov o gotovinskih računih v določenem delu tudi podatke o negotovinskih računih (računov, ki so plačani neposredno na transakcijske račune pri ponudnikih plačilnih storitev). Potrjevanje negotovinskih računov sicer ni obvezno, kljub temu pa nekateri zavezanci zaradi enostavnejšega izvajanja postopka davčnega potrjevanja računov, pošiljajo v potrjevanje tudi te račune. Podatki o računih, ki se pošiljajo v potrjevanje, ne vsebujejo podatka o načinu plačila, zato deleža negotovinskih računov ni mogoče določiti. Datoteka vsebuje dnevne podatke o številu in znesku vseh davčno potrjenih računov, in sicer podatke o računih z obračunanim DDV in o računih na katerih DDV ni obračunan. Izpis vsebuje naslednja polja: - DATUM: datum izdaje računov - ST_DEJAVNOSTI: oznaka SKD dejavnosti - STEVILO: število izdanih računov - ZNESEK: znesek izdanih računov Podatki so na ravni petega (zadnjega) nivoja po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) za vsa področja. Kjer je na dan priprave podatkov manj kot 5 zavezancev, v posamezni šifri kategorije, so podatki združeni v kategorijo zavezancev, ki nimajo registrirane dejavnosti (pri teh zavezancih v izpisu ni podatka o dejavnosti). Podatki se objavljajo vsako sredo za pretekli teden (od ponedeljka do nedelje) Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1 v periodični vrsti)

2023

csv
DAVCNE_BLAGAJNE_2023
29/11/2023

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 02. 06. 2023
Posodobljeno na OPSI 29. 11. 2023
Ključne besede račun
Področje Finance in davki
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2015-01-2372
Pravna podlaga - nazivi Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja tedensko
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.