105 ogledov

Poročila o analizi cen električne energije gospodinjskih odjemalcev glede na izbranega dobavitelja v Sloveniji

Poročila vsebujejo podatke o strukturi končne maloprodajne cene električne energije ter načine obračunavanja cen dobave energije posameznih dobaviteljev. Tabelarično je prikazana struktura vseh elementov mesečnega računa za elektriko za posamezne skupine odjema glede na veljavne cene konec obravnavanega leta in predhodnega leta. Namen analize cen električne energije gospodinjskih odjemalcev v Sloveniji je transparentno prikazati stroške mesečnega računa za električno energijo karakterističnih porabnikov električne energije po vseh dobaviteljih na trgu električne energije v Sloveniji. Bralci lahko v analizi preko prikazanih skupin odjema prepoznajo svoje karakteristike porabe električne energije in primerjajo osnovne ponudbe dobaviteljev. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (8 v periodični vrsti)

2015

pdf
Poročilo 2015
31/12/2015

2014

pdf
Poročilo 2014
31/12/2014

2013

pdf
Poročilo 2013
31/12/2013

2012

pdf
Poročilo 2012
31/12/2012

2011

pdf
Poročilo 2011
31/12/2011

2010

pdf
Poročilo 2010
31/12/2010

2009

pdf
Poročilo 2009
31/12/2009

2008

pdf
Poročilo 2008
31/12/2008

Dodatne povezave (1)

html
Portal Energetika

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 28. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 05. 10. 2017
Ključne besede cena energije, električna energija, energetika
Področje Energetika
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0538
Pravna podlaga - nazivi Energetski zakon (EZ-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje 1. 1. 2008 - 31. 12. 2015
Povezanost z drugimi javnimi evidencami http://www.energetika-portal.si/statistika/statisticna-podrocja/elektricna-energija-cene/

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.