Poročila o investicijah v energetske objekte v Sloveniji

Za učinkovito izvajanje aktivnosti proizvodnje, prenosa in distribucije energije je potrebno pravočasno razvojno načrtovanje ter izvajanje rekonstrukcij obstoječih in izgradnje novih objektov energetske infrastrukture. Osnovni cilj investicijskih vlaganj je zagotoviti zadostno in zanesljivo oskrbo z energijo. Investicijska vlaganja so namenjena za izgradnjo novih energetskih objektov in posodobitev obstoječih hidroenergetskih, termoenergetskih, prenosnih in distribucijskih zmogljivosti. V letnih poročilih o investicijskih vlaganjih je prikazan pregled realizacije večjih investicij v posameznih družbah za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije in prenosa zemeljskega plina. V tekstualnem delu je predstavljen pregled in opis posameznih pomembnejših investicij, ki so bile izvedene v obravnavanem letu. V prilogah je prikazana realizacija investicij v obravnavanem letu glede na vir financiranja in primerjava z letnim gospodarskim načrtom. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (12 v periodični vrsti)

2015

pdf
Poročilo 2015
31/12/2015

2014

pdf
Poročilo 2014
31/12/2014

2013

pdf
Poročilo 2013
31/12/2013

2012

pdf
Poročilo 2012
31/12/2012

2011

pdf
Poročilo 2011
31/12/2011

2010

pdf
Poročilo 2010
31/12/2010

2009

pdf
Poročilo 2009
31/12/2009

2008

pdf
Poročilo 2008
31/12/2008

2007

pdf
Poročilo 2007
31/12/2007

2006

pdf
Poročilo 2006
31/12/2006

2005

pdf
Poročilo 2005
31/12/2005

2004

pdf
Poročilo 2004
31/12/2004

Dodatne povezave (1)

html
Portal Energetika

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 28. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 05. 10. 2017
Ključne besede energetika, energetska politika, prenos energije, proizvodnja energije
Področje Energetika
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0538
Pravna podlaga - nazivi Energetski zakon (EZ-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje 1. 1. 2004 - 31. 12. 2015
Povezanost z drugimi javnimi evidencami http://www.energetika-portal.si/statistika/statisticna-podrocja/investicije-v-energetiki/

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.