77 ogledov
Všečkaj

Poročilo o razvoju

Poročilo o razvoju je dokument, s katerim spremljamo uresničevanje strateških usmeritev Slovenije pri gospodarskem, družbenem in okoljskem razvoju. Strateški razvojni okvir je bil začrtan v Strategiji razvoja Slovenije, ki jo je Vlada RS sprejela za obdobje 2005–2013. Na ravni EU pa so ključne razvojne usmeritve in cilji opredeljeni v strategiji EU 2020. Države morajo izpolnjevati tudi določila Pakta stabilnosti in rasti ter Mehanizma odkrivanja presežnih neravnotežij. V času priprave nove strategije razvoja Slovenije Poročilo o razvoju prikazuje izhodiščno stanje in prihodnje razvojne izzive države v luči zagotavljanja makroekonomske stabilnosti, dolgoročne vzdržnosti gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja ter uresničevanja mednarodnih zavez države. Publikacija izhaja v slovenskem in angleškem jeziku. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Poročilo o razvoju

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 07. 06. 2017
Posodobljeno na OPSI 07. 06. 2017
Ključne besede ekonomska politika
Področje Gospodarstvo
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Sklep o organizaciji in delovnem področju Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (Ur. l. RS, št. 12/2001 in nadaljnji) in Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur. l. RS, št. 54/2010 in nadaljnji).
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje od 6. 6. 2003
Povezanost z drugimi javnimi evidencami SURS, ZRSZ

Komentarji [0]

Dodaj komentar ...

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.