1107 ogledov

Pregled dolžin državnih in občinskih cest v naselju in izven naselja

Podatki o občinskih cestah v časovni seriji od leta 2002 dalje so zbrani v Excelovi datoteki s preglednicami in zbirnimi tabelami po regijah. Zajeti so tudi podatki o dolžinah občinskih cest v naselju in izven naselja. Podrobnejši podatki po vrstah občinskih cest so za vsako leto opazovanega obdobja zbrani na posameznih listih. Kratice občinskih cest: LC lokalne ceste LG glavne mestne ceste LZ zbirne mestne ceste LK mestne (krajevne) ceste JP javne poti KJ javne poti za kolesarje Definicija: Dolžina občinske ceste je vsota dolžin lokalnih cest (LK), glavnih mestnih cest (LG), zbirnih mestnih cest (LZ), mestnih (krajevnih) cest (LK) in javnih poti (JP) v občini. Javnih poti za kolesarje (KJ) se v dolžino cest ne všteva. Metodologija: vsota občinskih cest (LC + LG + LZ + LK + JP) brez KJ v občini. ----------------------- Podatki o glavnih in regionalnih cestah v časovni seriji od leta 1990 dalje so zbrani v Excelovi datoteki s preglednicami in zbirnimi tabelami po regijah. Zajeti so tudi podatki o dolžinah cest v naselju in izven naselja. Podrobnejši podatki so za vsako leto opazovanega obdobja zbrani na posameznih listih. Kratice državnih cest od leta 1998 dalje: AC avtoceste (štiri in večpasovne) HC hitre ceste (tripasovne in dvopasovne) G1 glavne ceste 1. reda G2 glavne ceste 2. reda R1 regionalne ceste 1. reda R2 regionalne ceste 2. reda R3 regionalne ceste 3. reda RT regionalne turistične ceste Tipi odsekov od leta 1990 dalje: A odsek s fizično ločenimi voznimi pasovi - DESNI ODSEK C odcep (neuporabljeno) D dodatni odsek ceste - počivališče, kamionska cesta O običajni odsek P priključek, razcep R razcep (neuporabljeno) V odsek s fizično ločenimi voznimi pasovi - LEVI ODSEK Definicija: Dolžina ceste je vsota dolžin odsekov, ki ji pripadajo, glede na tip odseka. V dolžino cest brez priključkov se vštevajo odseki tipa A in O. Dolžina cest s priključki pa obsega odseke tipa A, O in P. Drugih tipov odsekov (V, D in R) se v dolžino cest ne všteva. Metodologija: vse ceste (GC in RC) brez priključkov. Avtocestni odseki niso upoštevani; v primeru, da se jih upošteva, se jih (brez priključkov) prišteje dolžinam GC in RC izven naselja. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (3 v periodični vrsti)

2022

xls
Pregled javnih cest_90-
31/12/2022
xls
Pregled_drzavnih_cest_po_vrstah_cest_od_1990
31/12/2022
xls
Pregled_obcinskih_cest_po_vrstah_cest_od_2002
31/12/2022

Dodatne povezave (2)

html
Direkcija RS za infrastrukturo
html
Direkcija RS za infrastrukturo - Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 17. 04. 2018
Posodobljeno na OPSI 28. 04. 2023
Ključne besede dolžine, javne ceste, občinske ceste
Področje Promet in infrastruktura
Občinski podatki Da
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-5732
Pravna podlaga - nazivi Zakon o cestah (ZCes-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje od 2002
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.