104 ogledov

Pregled objavljenih pogodb po oddaji javnega naročila

Zavezanci po ZDIJZ, ki nastopajo kot naročniki, koncedenti ali javni partnerji, po oddaji javnega naročila, podelitve koncesije ali izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva na podlagi postopka, ki ga urejajo zakoni, ki urejajo javno naročanje, koncesije ali javno-zasebno partnerstvo, na portalu javnih naročil objavijo javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe o izvedbi javnega naročila, koncesijske pogodbe oziroma pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Seznam objavljenih pogodb

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 29. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 12. 12. 2017
Ključne besede javno naročanje
Področje Javni sektor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Pravna podlaga - SOP številka 2003-01-0900
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Podatki se zajemajo iz baze podatkov o objavljenih sklenjenih pogodbah

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.