3583 ogledov

Proračun Republike Slovenije

Proračun Republike Slovenije je pravni akt, ki ga sprejme Državni zbor po posebnem, predpisanem postopku. V državnem proračunu prikazujemo predvidene prihodke in odhodke države za eno leto. Proračun Republike Slovenije sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. V prvem, splošnem delu proračuna, je informacija o tem, kako država zbira prihodke in kako jih porablja. Kdo porablja sredstva in za katera programska področja, je navedeno v posebnem delu proračuna. Načrt razvojnih programov kot tretji del proračuna prikazuje posamezne projekte proračunskih uporabnikov za celotno obdobje njihovega trajanja. V proračunu so za prikaz tega, kako porabljamo proračunska sredstva, kdo ta sredstva porablja in za katere namene, opredeljene proračunske klasifikacije. Te temeljijo na jasno opredeljenih kategorijah, kot so institucionalne enote, ekonomski nameni porabe, programi in projekti, viri sredstev ipd. Več o državnem proračunu si lahko preberete na spletnih straneh državne uprave: https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavni-proracun/ Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (41 v periodični vrsti)

2023

html
Sprejeti proračun 2023
1/1/2023
csv
Sprejeti proračun 2023 - splošni del
1/1/2023
csv
Sprejeti proračun 2023 - posebni del
1/1/2023
csv
Sprejeti proračun 2023 - Načrt razvojnih programov
1/1/2023

2022

html
Rebalans proračuna 2022
1/1/2022
csv
Rebalans proračuna 2022 – splošni del
1/1/2022
csv
Rebalans proračuna 2022 – posebni del
1/1/2022
csv
Rebalans proračuna 2022 - Načrt razvojnih programov
1/1/2022
html
Spremembe proračuna 2022
1/1/2022
csv
Spremembe proračuna 2022 - splošni del
1/1/2022
csv
Spremembe proračuna 2022 - posebni del
1/1/2022
csv
Spremembe proračuna 2022 - Načrt razvojnih programov
1/1/2022

2021

html
Sprejeti proračun 2021
1/1/2021
csv
Sprejeti proračun 2021 - splošni del
1/1/2021
csv
Sprejeti proračun 2021 - posebni del
1/1/2021
csv
Sprejeti proračun 2021 - Načrt razvojnih programov
1/1/2021

2020

html
Rebalans proračuna 2020
1/1/2020
csv
Rebalans proračuna 2020 – splošni del
1/1/2020
csv
Rebalans proračuna 2020 – posebni del
1/1/2020
csv
Rebalans proračuna 2020 - Načrt razvojnih programov
1/1/2020

2019

html
Rebalans proračuna 2019
1/1/2019
csv
Rebalans proračuna 2019 - splošni del
1/1/2019
csv
Rebalans proračuna 2019 - posebni del
1/1/2019
csv
Rebalans proračuna 2019 - infografika
1/1/2019

2018

html
Spremembe proračuna 2018
1/1/2018
csv
Spremembe proračuna 2018 - splošni del
1/1/2018
csv
Spremembe proračuna 2018 - posebni del
1/1/2018
csv
Spremembe proračuna 2018 - infografika
1/1/2018

2017

html
Spremembe proračuna 2017
1/1/2017
csv
Spremembe proračuna 2017 - splošni del
1/1/2017
csv
Spremembe proračuna 2017 - posebni del
1/1/2017
csv
Spremembe proračuna 2017 - infografika
1/1/2017

2016

html
Sprejeti proračun 2016
1/1/2016
csv
Sprejeti proračun 2016 - splošni del
1/1/2016
csv
Sprejeti proračun 2016 - posebni del
1/1/2016

2015

html
Rebalans proračuna 2015
1/1/2015
csv
Rebalans proračuna 2015 - splošni del
1/1/2015
csv
Rebalans proračuna 2015 - posebni del
1/1/2015

2014

html
Rebalans proračuna 2014
1/1/2014
csv
Rebalans proračuna 2014 - splošni del
1/1/2014
csv
Rebalans proračuna 2014 - posebni del
1/1/2014

Dodatne povezave (1)

html
Ministrstvo za finance

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 19. 01. 2017
Posodobljeno na OPSI 08. 11. 2022
Ključne besede javne finance
Področje Finance in davki
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1999-01-3758, 2010-01-3042, 2007-01-2694, 2001-01-0743
Pravna podlaga - nazivi Zakon o javnih financah (ZJF)
Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje od 1. 1. 2013
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.