Razvid muzejev

Evidenca muzejev, ki izpolnjujejo osnovne prostorske, finančne in kadrovske zahteve za hranjenje dediščine in njenega varstva. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1 v periodični vrsti)

2016

xls
Razvid muzejev
1/1/2016

Dodatne povezave (2)

html
Ministrstvo za kulturo
html
Razvidi, evidence in registri

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 30. 11. 2016
Ključne besede kulturna dediščina, muzej, razvid
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-0485, 2012-01-1982
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)
Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 22. 5. 2009
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave