200 ogledov

Register deklaracij za proizvodne naprave

Agencija za energijo vodi register deklaracij za proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom na podlagi šestega odstavka 365. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15). V registru se vodijo podatki o proizvodnih napravah z veljavno deklaracijo in proizvajalcih, ki so imetniki deklaracij. Omejitve glede osebnih podatkov Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1 v periodični vrsti)

2017

csv
Register deklaracij za proizvodne naprave
3/4/2017

Dodatne povezave (1)

html
Agencija za energijo

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 21. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 30. 11. 2017
Ključne besede Energetika
Področje Energetika
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0538
Pravna podlaga - nazivi Energetski zakon (EZ-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Gospodarski subjekti
Pogostost osveževanja stalno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.