1343 ogledov

Register pridelovalcev grozdja in vina

V evidenci se vodijo podatki o pridelovalcih grozdja in vina, vinogradih, ki jih obdelujejo, letnem pridelku grozdja in vina, vsakoletnih zalogah vina, izvedenih enoloških postopkih in o pridobljenih odločbah o ocenah vina. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 21. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 10. 01. 2018
Ključne besede vino, vinograd, vinogradništvo
Področje Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke 15. in 16. člen ZVin
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-4488
Pravna podlaga - nazivi Zakon o vinu (ZVin)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja stalno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Register kmetijskih gospodarstev, Evidenca subjektov

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.