322 ogledov

Register udeležencev na veleprodajnem energetskem trgu, ki sklepajo posle, o katerih je treba poročati ACER

Agencija za energijo skladno s sedmim odstavkom 435. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) vzpostavi in vodi register udeležencev na trgu, ki sklepajo posle, o katerih je treba poročati ACER v skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe (EU) št. 1227/2011. Register udeležencev na trgu vsebuje seznam pravnih oseb, ki trgujejo na veleprodajnem trgu z električno energijo in zemeljskim plinom. Register udeležencev na trgu, je brez osebnih podatkov javnosti dostopen v okviru Evropskega centralnega registra CEREMP, ki ga upravlja ACER. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2 v periodični vrsti)

2017

xls
Prevzem celotnega Evropskega registra
2017
xml
Prevzem celotnega Evropskega registra
2017

Dodatne povezave (2)

html
Evropski centralni register udeležencev na trgu
html
Agencija za energijo

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 21. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 30. 11. 2017
Ključne besede elektrika, veleprodajni trg, zemeljski plin
Področje Energetika
Jezik podatkovne zbirke Angleščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0538
Pravna podlaga - nazivi Energetski zakon (EZ-1)
Geografsko območje EU
Tip organizacije Gospodarski subjekti
Pogostost osveževanja stalno
Časovno obdobje od 17. 3. 2015
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.