217 ogledov
Všečkaj

Register nesnovne kulturne dediščine

Register nesnovne kulturne dediščine je osrednja zbirka podatkov o nesnovni dediščini. Nesnovna dediščina so nesnovne dobrine, kot so prakse, predstavitve, izrazi, znanja, veščine, in z njimi povezane premičnine in kulturni prostori (kjer se ta dediščina predstavlja ali izraža), ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prenašajo iz roda v rod in jih nenehno poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino. Register nesnovne kulturne dediščine vodi Ministrstvo za kulturo in je del registra kulturne dediščine (poleg registra nesnovne kulturne dediščine ga sestavljata še register nepremične kulturne dediščine in register premične kulturne dediščine, ki v praksi še ni vzpostavljen). Namen vodenja registra je zagotavljanje informacijske podpore izvajanju varstva dediščine. Register je namenjen tudi predstavljanju, raziskovanju, vzgoji, izobraževanju in razvijanju zavesti javnosti o dediščini. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (7)

html
Nesnovna kulturna dediščina
arcgis map service
Servis registra nesnovne kulturne dediščine
csv
Register Nesnovne Dediščine
csv
Nosilci Registra nesnovne Dediščine
csv
Šifrant Podzvrsti Registra nesnovne dediščine
csv
Šifrant zvrsti Registra nesnovne dediščine
html
Pregledovalnik registra nesnovne dediščine

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 30. 11. 2016
Posodobljeno na OPSI 25. 09. 2019
Ključne besede kultura, kulturna dediščina, register
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-0485, 2009-01-3056
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)
Pravilnik o registru kulturne dediščine
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 15. 12. 2008
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave