186 ogledov

Register potrdil o izvoru električne energije

Agencija za energijo vodi na podlagi prvega odstavka 368. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) in Uredbe o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Uradni list RS, št. 8/09, 45/12 in 17/14 – EZ-1) elektronski register potrdil o izvoru. Organizator trga z električno energijo (Borzen d.o.o.) zagotavlja tehnično upravljanje in vzdrževanje tega registra. Register vsebuje podatke o proizvedeni električni energiji po posameznih napravah za proizvodnjo električne energije; potrdilih o izvoru, ki jih ima posamezen imetnik, vključno s podatkom o državi, v kateri je bilo posamezno potrdilo izdano; vseh prenosih posameznega potrdila o izvoru; uporabi potrdil o izvoru za dokazovanje, da je bila določena količina električne energije proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom ali iz obnovljivih virov (unovčenje potrdila) z vsemi podatki o unovčenem potrdilu in podatki o lastniku unovčenega potrdila; potrdilih o izvoru, ki so bila izvožena iz Republike Slovenije in uvožena v Republiko Slovenijo. Omejitve glede osebnih podatkov Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1 v periodični vrsti)

2016

html
Register
21/12/2016

Dodatne povezave (1)

html
Agencija za energijo

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 21. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 30. 11. 2017
Ključne besede Energetika
Področje Energetika
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Energetski zakon EZ-1, Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0538, 2009-01-0207
Pravna podlaga - nazivi Energetski zakon (EZ-1)
Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Gospodarski subjekti
Pogostost osveževanja stalno
Časovno obdobje 1. 1. 2009 - 21. 12. 2016
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.