Reševanje denacionalizacijskih zadev na okrajnih sodiščih - stanje na dan 31. 12. 2020

73. spremljanje zaključka procesa denacionalizacije - stanje na dan 31. 12. 2020 Iz predloženih tabel je razvidno, da je 40 okrajnih sodišč (Ajdovščina, Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Gornja Radgona, Grosuplje, Idrija, Ilirska Bistrica, Jesenice, Kamnik, Koper, Kočevje, Krško Lenart, Lendava, Litija, Ljutomer, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna, Ptuj, Sežana, Sevnica, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šentjur, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Velenje Vrhnika in Žalec) že pravnomočno zaključilo z reševanjem zahtevkov po 5. členu ZDen. Delež pravnomočno zaključenih zadev na sodiščih je 99,6 odstoten glede na vse vložene denacionalizacijske zadeve (minus odstopljene vloge). Po podatkih, ki so nam jih posredovala sodišča, so imela le-ta po stanju na dan 31. 12. 2020, skupaj nerešenih še 7 zadev. Število nerešenih zadev pri sodiščih je nespremenjeno že od 31. 12. 2019. Samo na Okrajnem sodišču v Mariboru je odstotek pravnomočno zaključenih zadev nižji od 90 % (in sicer 87 %), ostala sodišča so pravnomočno zaključila z 96 % odstotki ali več postopkov. Od 44 okrajnih sodišč imajo odprte postopke denacionalizacije še 3 sodišča (Ljubljana – 5 zadev; Maribor in Radovljica pa vsak po 1 zadevo). Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (3)

doc
poročilo za sodišča 31. 12. 2020
xls
Sodišča, 5. člen ZDen, stanje 31. 12. 2020, % rešenih zadev
xls
Sodišča, 5. člen ZDen, stanje 31. 12. 2020 tabela

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 25. 01. 2021
Posodobljeno na OPSI 25. 01. 2021
Ključne besede denacionalizacija, denacionalizacija zadev, reševanje denacionalizacije
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Reševanje denacionalizacijskih zadev pri okrajnih sodiščih - stanje na dan 30.6.2020,

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.