192 ogledov

Reševanje denacionalizacijskih zadev pri okrajnih sodiščih - stanje na dan 30.6.2020

Iz predloženih tabel je razvidno, da je 40 okrajnih sodišč že pravnomočno zaključilo z reševanjem zahtevkov po 5. členu ZDen, nepravnomočno zaključene postopke imajo le še okrajna sodišča v Kranju, Ljubljani, Mariboru in Radovljici. Delež pravnomočno zaključenih zadev na sodiščih je 99,6 odstoten glede na vse vložene denacionalizacijske zadeve (minus odstopljene vloge). Po podatkih, ki so nam jih posredovala sodišča, so imela le-ta po stanju na dan 31. 12. 2019, skupaj nerešenih še 7 zadev. Število nerešenih zadev se je od prejšnjega spremljanja zmanjšalo za 1 (iz 8 na 7). Samo na Okrajnem sodišču v Mariboru je odstotek pravnomočno zaključenih zadev nižji od 90 % (in sicer 87 %), ostala sodišča so pravnomočno zaključila z 96 % odstotki ali več postopkov. Od 44 okrajnih sodišč imajo odprte postopke denacionalizacije še 3 sodišča (Ljubljana – 5 zadev; Maribor in Radovljica pa vsak po 1 zadevo). Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (6)

doc
poročilo za sodišča 30.6.2020
xls
Sodišča, 5. člen ZDen, stanje 30. 6. 2020 tabela
xls
Sodišča, 5. člen ZDen, stanje 30. 6. 2020, % rešenih zadev
xls
Sodišča, 5. člen ZDen, stanje 31. 12. 2019 tabela
xls
Sodišča, 5. člen ZDen, stanje 31. 12. 2019, % rešenih zadev
doc
poročilo za sodišča 31.12.2019

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 20. 01. 2020
Posodobljeno na OPSI 10. 07. 2020
Ključne besede denacionalizacija, denacionalizacija zadev, sodišča
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja ni načrtovano
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.