Seznam kategoriziranih občinskih cest v Občini Hrastnik

Zbirka vsebuje seznam kategoriziranih občinskih cest v Občini Hrastnik Št. ceste ali odseka - Oznaka cestnega odseka Ime ceste - Lokalno ime ceste Dolžina ceste - Dolžina ceste v metrih Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

csv
Seznam kategoriziranih občinskih cest v Občini Hrastnik
xlsx
Seznam kategoriziranih občinskih cest v Občini Hrastnik

Dodatne povezave (2)

html
Občina Hrastnik
html
Grafični prikaz - Prostorski informacijski sistem občin

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 16. 04. 2021
Posodobljeno na OPSI 19. 04. 2021
Ključne besede javne ceste, občinske ceste, seznam
Področje Promet in infrastruktura
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hrastnik
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-5732
Pravna podlaga - nazivi Zakon o cestah (ZCes-1)
Geografsko območje Občina Hrastnik, Slovenija
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.