Seznam kategoriziranih občinskih cest v občini Kočevje

Seznam kategoriziranih občinskih cest v občini Kočevje. Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne poti. Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v Občini Kočevje z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v Občini Kočevje med seboj in ceste, pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije; javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v Občini Kočevje in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ipd.). Lokalne ceste v mestu Kočevje z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije: – na zbirne krajevne ceste , ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij mesta Kočevje na ceste enake ali višje kategorije; – na krajevne ceste, ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih mesta Kočevje z uvedenim uličnim sistemom. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

xlsx
Seznam kategoriziranih občinskih cest v občini Kočevje

Dodatne povezave (2)

html
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje
html
Občina Kočevje

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 06. 12. 2021
Posodobljeno na OPSI 06. 12. 2021
Ključne besede ceste, javne poti, kategorizacija cest, krajevne ceste, lokalne ceste, zbirne krajevne ceste
Področje Promet in infrastruktura
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 30/2021 z dne 04.03.2021)
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-5732
Pravna podlaga - nazivi Zakon o cestah (ZCes-1)
Geografsko območje Občina Kočevje
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 5. 3. 2021
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.