341 ogledov

Seznam kemikalij na trgu RS

Seznam se vodi na podlagi 35. člena Zakona o kemikalijah in vsebuje kemikalije, razvrščene kot nevarne, ki jih zavezanci za poročanje proizvedejo, uvozijo ali vnesejo na ozemlje RS. Poleg podatkov iz varnostnega lista za kemikalije vključuje seznam podatke o namenu, lastnostih, razvrstitvi in označevanju, področju uporabe, sestavi (zmesi) ter letnih količinah za določene skupine teh kemikalij. Zbirka omogoča organom, ki delujejo na področju kemijske varnosti, nadzor nad uporabo nevarnih kemikalij, izdelavo ocen stanja ter pripravo usmeritev z namenom izboljševanja kemijske varnosti v RS. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Urad za kemikalije

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 13. 06. 2017
Posodobljeno na OPSI 12. 12. 2017
Ključne besede distributer, dobavitelj, nevarna snov, strupena snov
Področje Zdravje
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2011-01-1761
Pravna podlaga - nazivi Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 1. 1. 2000
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Povezano s Seznamom pravnih in fizičnih oseb z dovoljenji za opravljanje dejavnosti proizvodnje, skladiščenja ali uporabe nevarnih kemikalij, prometa

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.