585 ogledov

Seznam proračunskih uporabnikov javnega sektorja, ki niso posredovali podatkov o plačah v sistem ISPAP, po mesecih

Podatki iz te zbirke kot tudi vsa pojasnila se redno osvežujejo na Portalu plač, ki je dostopen na naslovu http://www.pportal.gov.si/. --- Uporabniki proračuna so v skladu z 38. členom ZSPJS in v skladu s Pravilnikom o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju dolžni posredovati podatke o plačah v informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju - ISPAP, ki je vzpostavljen pri AJPES. Podatki se zbirajo za zagotavljanje javnosti plač v javnem sektorju v skladu z 38. členom ZSPJS in za izdelavo analiz in simulacij na ministrstvu, pristojnemu za sistem plač v javnem sektorju, v skladu z 39. členom ZSPJS. Uporabniki proračuna morajo posredovati podatke naslednji delovni dan po izplačilu plač oziroma najpozneje do 18. dne v mesecu. Objavljeni so podatki proračunskih uporabnikov, ki niso posredovali podatkov o plačah. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (37 v periodični vrsti)

2021

html
Portal plač
31/12/2021

2020

xls
neporocanje-leto 2020
30/11/2020

2019

xls
neporocanje-leto 2019
31/12/2019

2018

xls
neporocanje-leto 2018
31/12/2018

2017

xls
neporocanje-12.2017
31/12/2017
xls
neporocanje-11.2017
30/11/2017
xls
neporocanje-10.2017
31/10/2017
xls
neporocanje-08.2017
31/8/2017
xls
neporocanje-07.2017
31/7/2017
xls
neporocanje-06.2017
30/6/2017
csv
neporočanje za 04.2017
30/4/2017
csv
neporočanje za 03.2017
31/3/2017
csv
neporocanje-02.2017
28/2/2017
csv
neporocanje-01.2017
31/1/2017

2016

csv
neporočanje za 12.2016
31/12/2016
csv
neporočanje za 11.2016
30/11/2016
csv
neporočanje za 10.2016
31/10/2016
csv
neporočanje za 09.2016
30/9/2016
csv
neporočanje za 08.2016
31/8/2016
csv
neporočanje za 07.2016
31/7/2016
csv
neporočanje za 06.2016
30/6/2016
csv
neporočanje za 05.2016
31/5/2016
csv
neporočanje za 04.2016
30/4/2016
csv
neporočanje za 03.2016
31/3/2016
csv
neporočanje za 02.2016
29/2/2016
csv
neporočanje za 01.2016
31/1/2016

2015

csv
neporočanje za 12.2015
31/12/2015
csv
neporočanje za 11.2015
30/11/2015
csv
neporočanje za 10.2015
31/10/2015
csv
neporočanje za 09.2015
30/9/2015
csv
neporočanje za 08.2015
31/8/2015
csv
neporočanje za 07.2015
31/7/2015
csv
neporočanje za 06.2015
30/6/2015
csv
neporočanje za 05.2015
31/5/2015
csv
neporočanje za 04.2015
30/4/2015
csv
neporočanje za 03.2015
31/3/2015
csv
neporočanje za 02.2015
28/2/2015

Dodatne povezave (1)

html
PLAČE V JAVNEM SEKTORJU

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 15. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 28. 11. 2022
Ključne besede ISPAP, neporočanje, plače
Področje Javni sektor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-2760
Pravna podlaga - nazivi Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja mesečno
Časovno obdobje od 1. 2. 2015
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.