Seznam sklepov Evropske komisije, v katerih so določeni sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov

Zbirka podatkov vsebuje seznam sklepov Evropske komisije, v katerih so določeni sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti bistvenih značilnosti gradbenih proizvodov, gradbenih proizvodov oziroma družin gradbenih proizvodov (sistem AVCP). Tako določen sistem AVCP uporabi proizvajalec gradbenega proizvoda za oceno in preverjanje lastnosti gradbenega proizvoda, ki ga želi dati na trg. Gre za seznam sklepov Evropske komisije, ki so bili tekom let lahko tudi spremenjeni. V zbirki se nahajajo povezave na konsolidirano besedilo sklepov z vključenimi spremembami, vendar je konsolidirano besedilo zgolj informativne narave. Prvoten sklep in njegove spremembe pa so dostopne na isti povezavi. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

xml
SEZNAM-SKLEPOV-GRADBENI-PROIZVODI-v4 XML
odt
SEZNAM-SKLEPOV-GRADBENI-PROIZVODI-v4 ODT

Dodatne povezave (1)

spletna stran
Gradbeni proizvodi na notranjem trgu Evropske unije

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 23. 03. 2022
Posodobljeno na OPSI 08. 06. 2023
Ključne besede dajanje na trg, gradbeni proizvodi, ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti, sistem AVCP
Področje Gospodarstvo
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke UREDBA (EU) št. 305/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L 088, 4.4.2011, p.5)
Pravna podlaga - SOP številka 2013-01-3032
Pravna podlaga - nazivi Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 24. 4. 2011
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.