Seznam stavb in delov stavb v lasti ali upravljanju Mestne občine Nova Gorica

Zbirka vsebuje seznam stavb v lasti ali upravljanju Mestne občine Nova Gorica. Seznam vsebuje podatke o lastniku, upravljalcu, deležu lastništva, katastrski občini, parcelni številki, številki stavbe ali delu stavbe, naslovu, vrsti rabe, površini stavbe ali dela stavbe. Zbirka ni popolna. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

csv
Stavbe v lasti ali upravljanju MONG

Dodatne povezave (1)

html
Kataster nepremičnin

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 10. 01. 2024
Posodobljeno na OPSI 10. 01. 2024
Ključne besede Nepremičnine, občinske stavbe
Področje Javni sektor
Občinski podatki Da
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke 7. alineja 14. točke 7. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19)
Pravna podlaga - SOP številka 2018-01-0457, 2018-01-1412
Pravna podlaga - nazivi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Lokalna uprava
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Kataster stavb,

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.