622 ogledov

Sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice

Pregled sodb ESČP proti Sloveniji, kjer je ESČP ugotovilo kršitev Evropske konvencije za človekove pravice (EKČP) in njihovega izvrševanja (1994 - 2022): Sodbe ESČP so dostopne v izvirniku v angleškem in francoskem jeziku na spletni strani Evropskega sodišča za človekove pravice kot edini avtentični različici (spletna stran: https://hudoc.echr.coe.int) prav tako so na tej spletni strani objavljeni prevodi v slovenski jezik (slednji prevodi so informativne narave). V tabeli so navedene sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, kjer je bila ugotovljena ena ali več kršitev EKČP s strani Republike Slovenije in status njihovega izvrševanja. Tabela vsebuje: - ob navedbi številke pritožbe povezavo na vsebino sodbe v bazo HUDOC Evropskega sodišča za človekove pravice, kjer je moč najti tudi neuradni prevod v slovenski jezik; - ime zadeve (ali skupine zadev, vsebinsko podobne sodbe so združene v skupine); - datum sodbe; - datum njene pravnomočnosti; - ugotovljeno kršitev EKČP oziroma kratka vsebina; - povezavo na stran Sveta Evrope, kjer je objavljeno akcijsko poročilo, v katerem Slovenija poroča o izvedbi posameznih in skupinskih ukrepov (ali akcijski načrt, v kolikor je faza za izvrševanje pričakovana daljša, na primer potrebna je sprememba zakonodaje); - ter v primerih, ko je sodba izvršena, tudi povezavo na zaključno resolucijo Odbora ministrov Sveta Evrope. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

xlsx
Tabela pregled sodb proti Sloveniji

Dodatne povezave (1)

html
Obveznost izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove pravice

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 08. 12. 2021
Posodobljeno na OPSI 16. 02. 2024
Ključne besede ESČP sodbe, mednarodne sodbe za človekove pravice, človekove pravice sodbe
Področje Mednarodne zadeve
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.