Spisek vodnih črpališč s podatki o prečrpanih količinah vode občini Litija

Črpališča spadajo med objekte in naprave za zajem, pripravo in hranjenje vode, ter prek regionalnega ali magistralnega vodovodnega omrežja dovaja vodo do potrošnikov. Spadajo v infrastrukturo lokalnega pomena. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

csv
Seznam črpališč v občini Litija

Dodatne povezave (1)

html
Spletna stran Občine Litija

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 04. 05. 2021
Posodobljeno na OPSI 11. 05. 2021
Ključne besede oskrba z vodo, vodovod
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Statut Občine Litija, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-3237, 2012-01-3498
Pravna podlaga - nazivi Zakon o vodah (ZV-1)
Uredba o oskrbi s pitno vodo
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 30. 6. 2014
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.