Število rojstev na območju Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica

Število rojstev na območju Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica med 01.01.2015 in 31.12.2021. Evidenca zajema število rojstev v posameznem letu ter koliko je od tega bilo dečkov in koliko deklic. Koliko pomoči ob rojstvu je bilo dodeljenih je zabeleženo le za leto 2021. V primerih, ko otroci občinske pomoči niso prejeli, je šlo za enega od treh razlogov: ob rojstvu niso imeli slovenskega državljanstva, ob rojstvu niso imeli stalnega prebivališča v območju, starši niso želeli pomoči. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

docx
Stat_data_roj_5let[4528]
csv
rojstva na območju SOU Kočevje, Kostel, Osilnica v obdobju jan 2015- dec 2021

Dodatne povezave (1)

html
Občina Kočevje

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 04. 01. 2022
Posodobljeno na OPSI 08. 03. 2022
Ključne besede deklice, dečki, novorojenčki, rojstvo, število rojenih otrok
Področje Prebivalstvo in družba
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči družinam za novorojence z območja občine Kočevje (Ur.l. RS, št. 79/2019), Odlok o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica (Ur.l. RS, št. 64/21),  Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 2/2013)
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Občina Kočevje, Občina Kostel, Občina Osilnica
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje od 2015
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.