9504 ogledov

Število zaposlenih v javnem sektorju na podlagi opravljenih ur

Podatki iz te zbirke kot tudi vsa pojasnila se redno osvežujejo na Portalu plač, ki je dostopen na naslovu http://www.pportal.gov.si/. --- Število zaposlenih, ki so prejeli plačo na podlagi opravljenih ur v polnem ali krajšem delovnem času, za nadurno delo in delo za čas dežurstva. V število zaposlenih niso vključeni zaposleni: - ki so odsotni zaradi bolniškega dopusta, za kar prejemajo refundirana nadomestila, - ki so vključeni v javna dela, - ki opravljajo delo v tujini. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (7 v periodični vrsti)

2021

html
Portal plač
31/12/2021

2020

xlsx
OPSIure_2020
31/10/2020

2019

xlsx
ure 2019
31/12/2019

2018

2017

2016

2015

Dodatne povezave (1)

html
PLAČE V JAVNEM SEKTORJU

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 13. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 25. 11. 2022
Ključne besede ISPAP, število zaposlenih
Področje Javni sektor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-2760
Pravna podlaga - nazivi Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja mesečno
Časovno obdobje od 1. 1. 2016
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.