390 ogledov
Všečkaj

Število zaposlenih v organih državne uprave po skupnem kadrovskem načrtu od leta 2004, letno

Podatki o številu zaposlenih so prikazani na dan 1.1. v letu v skladu s skupnim kadrovskim načrtom (SKN) za obdobje od 2004 do 2020 (od 1.1.2004 do vključno 1.1.2020). V skladu Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur. l. RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09) ministrstvo, pristojno za upravo mesečno spremlja realizacijo skupnega kadrovskega načrta o številu zaposlenih v organih državne uprave. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (8 v periodični vrsti)

2020

xlsx
Število zaposlenih po SKN v ODU na dan 1.1. od 2006 do 2020 - zbirno
1/1/2020
xlsx
Število zaposlenih po SKN v ODU na dan 1.1. od 2004 do 2020
1/1/2020
xlsx
Število zaposlenih po SKN v ODU na dan 1.1. od 2004 do 2020 - ožje
1/1/2020
xlsx
Grafični prikaz št.zap.po SKN v ODU na dan 1.1. od 2006 do 2020
1/1/2020

2019

csv
Število zaposlenih v ODU po SKN na dan 1.1. od 2006 do 2019 - zbirno
1/1/2019
csv
Število zaposlenih v ODU po SKN na dan 1.1. od 2004 do 2019
1/1/2019
csv
Število zaposlenih v ODU po SKN na dan 1.1. od 2004 do 2019 - ožje
1/1/2019
xlsx
Grafični prikaz št.zap.v ODU po SKN na dan 1.1. od 2006 do 2019
1/1/2019

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 04. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 11. 02. 2020
Ključne besede javna uprava, število zaposlenih
Področje Javni sektor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-2759, 2006-01-2555
Pravna podlaga - nazivi Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje od 1. 1. 2004
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave