497 ogledov
Všečkaj

Vodna telesa podzemnih voda

Vodno telo je enota načrtovanja upravljanja voda, kot to določa Okvirna direktiva o vodah (2000/60/ES). Vodna telesa in njihova prispevna območja sestavljajo vodna območja. Vodno telo je pomemben in razpoznaven del voda, ki se ga določi zaradi spremljanja stanja voda ter ohranitve in doseganja ciljnega stanja voda. Postopke določanja vodnih teles določajo predpisi iz okvira Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spr.). Vodno telo podzemnih voda je pomemben in razpoznaven del podzemne vode znotraj enega ali več vodonosnikov. Vodna telesa podzemnih voda so določena s Pravilnikom o določitvi vodnih teles podzemnih voda (Uradni list RS, št. 63/05) na podlagi geoloških, hidroloških, pedoloških lastnosti vodonosnikov in podatkih o rabi zemljišč in antropogenih obremenitvah. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Vodni kataster - Vodna telesa podzemnih voda

Dodatne povezave (2)

html
Vir na portalu INSPIRE
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 05. 2018
Posodobljeno na OPSI 10. 05. 2022
Ključne besede Direktiva 2000/60/ES, Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote, Prioritetna zbirka, Telo podzemne vode (Vodna direktiva), Vodna telesa (Vodna direktiva)
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke slv
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev uporabe
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-3237, 2017-01-1602, 2005-01-2797
Pravna podlaga - nazivi Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spr.)
Pravilnik o vodnem katastru (Uradni list RS, št. 30/17)
Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda (Uradni list RS, št. 63/05)
URL zunanjega zajema https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ
Datum zunanjega zajema 10/05/2022 23:20
Datum metapodatkov 10. 5. 2022
GUID zunanjega zajema 41cd7222-8bdd-4f4c-b479-0741a9f17685
Geografsko območje Slovenija
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka
Omejitve dostopa No limitations
Koordinate z.š.: 46.89° do 45.42°
z.d.: 13.35° do 16.63°
Datum referenciranja zbirke 6. 6. 2005 (Datum nastanka)
Tip vira po ISO19139 Podatkovna zbirka
Jezik metapodatkov slv
Povezane storitve (ni povezav)

Komentarji [0]

Dodaj komentar ...

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.