Vodni viri in količina zajete vode v letu 2020 Zagorje ob Savi

Zbirka zajema podatke vodnih virov v občini Zagorje ob Savi: - vir pitne vode - ime - ID vodnega vira - Y vodnega vira - X vodnega vira - ID vodovodnega sistema - dovoljena količina iz vodnega dovoljenja - količina zajete vode v letu 2020 Podatke zbira Javno podjetje Komunala Zagorje ob Savi. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

csv
Seznam vodnih virov Zagorje ob Savi

Dodatne povezave (1)

html
Občina Zagorje ob Savi

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 07. 04. 2021
Posodobljeno na OPSI 07. 04. 2021
Ključne besede infrastruktura, voda, vodovod
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Pravilnik o pogojih za dobavo in odjem vode iz javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja Občine Zagorje ob Savi; Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 - 2021, Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno in protipožarno vodo iz javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja v Občini Zagorje ob Savi
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-3237
Pravna podlaga - nazivi Zakon o vodah (ZV-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja letno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.