Vodovodna infrastruktura v občini Velika Polana

Evidenca podatkov o vodovodni infrastrukturi v občini Velika Polana v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Vodovodna infrastruktura v občini Velika Polana

Dodatne povezave (2)

pdf
Šifrant slojev in opis strukture podatkov
html
Spletna stran občine Velika Polana

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 05. 05. 2021
Posodobljeno na OPSI 05. 05. 2021
Ključne besede vodovod, vodovodna infrastruktura, vodovodno omrežje
Področje Promet in infrastruktura
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Velika Polana - Uradni list Republike Slovenije (106/2011)
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Občina Velika Polana
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.