Vpisnik Urada RS za meroslovje za zadeve, v katerih se izda odločba o prekršku

Vpisnik za zadeve, v katerih se izda odločba o prekršku (Odl vpisnik). Vpisniki so namenjeni preglednosti in učinkovitemu vodenju prekrškovnih postopkov ter za statistično poročanje. Za vsako vpisano zadevo v vpisniku se vnese zahtevane podatke iz odločbe o prekršku (npr. o prekrškovnem organu, storilcu prekrška, kraju in času prekrška, znesku globe in stroškov postopka, pravni opredelitvi prekrška), ter ključne podatke , ki se nanašajo na plačilo terjatve ali nadaljno dogajanje v postopku o prekršku npr. o vložitvi pritožbe oz. zahteve za sodno varstvo, prisilni izterjavi. Urad RS za meroslovje PN vpisnik vodi v elektronski obliki. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Urad za meroslovje

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 14. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 16. 04. 2020
Ključne besede odločba, prekrški, vpisnik
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2011-01-1598
Pravna podlaga - nazivi Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja tedensko
Časovno obdobje od 1. 1. 2000
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.