Vpisnik Inšpektorata za infrastrukturo RS za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku

Vpisnik vsebuje podatke iz prekrškovnih zadev, v katerih se izda prekrškovna odločba z izrekom globe, ki so skladni z določili 6. člena Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/2011 in kasnejše spremembe). Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Inšpektorat za infrastrukturo

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 24. 08. 2017
Posodobljeno na OPSI 11. 12. 2017
Ključne besede ZP-1, prekršek, prekrškovna odločba
Področje Javni sektor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2003-01-0238
Pravna podlaga - nazivi Zakon o prekrških (ZP-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Podatki evidence se pridobivajo iz dokumentarnega sistema za podporo pisarniškemu poslovanju Inšpektorata za infrastrukturo RS

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.