Vpisnik Inšpektorata za infrastrukturo RS za zadeve, v katerih se vloži obdolžilni predlog

Vpisnik vsebuje podatke iz prekrškovnih zadev, v katerih se izda prekrškovna odločba z izrekom opomina, ki so skladni z določili 7. člena Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/2011 in kasnejše spremembe). Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Inšpektorat za infrastrukturo

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 24. 08. 2017
Posodobljeno na OPSI 11. 12. 2017
Ključne besede Prekršek, ZP-1, opomin
Področje Javni sektor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2003-01-0238
Pravna podlaga - nazivi Zakon o prekrških (ZP-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Podatki evidence se pridobivajo iz dokumentarnega sistema za podporo pisarniškemu poslovanju Inšpektorata za infrastrukturo RS

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.