Vzgojno-izobraževalne ustanove (vrtci, osnovne šole, glasbena šola) v občini Domžale

Zbirka prikazuje točkovne lokacije in podatke o vzgojno-izobraževalnih zavodih - VIZ (vrtci, osnovne šole, tudi zasebni vrtci) v občini Domžale. Podatki vsebujejo naziv VIZ, naslov, program/dejavnost in spletno povezavo. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

shp
sole_vrtci_domzale
csv
šole_vrtci_Domžale_šifrant

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 05. 05. 2021
Posodobljeno na OPSI 06. 05. 2021
Ključne besede glasbena šola, osnovna šola, osnovnošolsko izobraževanje, predšolska vzgoja, vrtec
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole Dob (Uradni vestnik občine Domžale, št. 01/1998 in spremembe); Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Rodica (Uradni vestnik občine Domžale, št. 01/1998 in spremembe); Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Venclja Perka (Uradni vestnik občine Domžale, št. 01/1998 in spremembe); Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Domžale (Uradni vestnik občine Domžale, št. 01/1998 in spremembe); Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj (Uradni list RS, št. 25/2006 in spremembe); Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje pri Radomljah (Uradni vestnik občine Domžale, št. 01/1998 in spremembe); Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda ''Vrtec Urša'' (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 09/1997 in spremembe);Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda ''Vrtec Domžale'' (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 09/1997); Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šole Roje (Uradni vestnik občine Domžale, št. 05/1998 in spremembe); Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Domžale (Uradni vestnik občine Domžale, št. 05/1999 in spremembe)
Pravna podlaga - SOP številka Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Pravna podlaga - nazivi Napaka pri poizvedbi SOP številke
Geografsko območje občina Domžale
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 5. 5. 2021
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.