Zbiralnice ločenih frakciji - ekolološki otoki Zagorje ob Savi

Zbirka podatkov zajema podatke o zbiralnicah ločenih frakciji za območja: - Zagorje mesto, - Kisovec, - Izlake, - Okoliške krajevne skupnosti. Za zbiralnice ločenih frakciji so zajeti podatki: - Oznaka zbiralnice, - lokacija zbiralnice, - parcelna številka, - veliko zabojnikov za: papir, steklo, embalaža, tekstil, OEEO, - katastrska občina. Podatke vodi JP Komunala Zagorje ob Savi, Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

csv
Zbiralnice ločenih frakciji - ekolološki otoki

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 13. 04. 2021
Posodobljeno na OPSI 14. 04. 2021
Ključne besede komunala, odpadki, waste
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2004-01-1694, 2015-01-1513, 2017-01-1836, 2006-01-3703, 2015-01-2350, 2019-01-1187, 2018-01-4120
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)
Uredba o odpadkih
Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Uredba o odpadni električni in elektronski opremi
Uredba o odpadnih nagrobnih svečah
Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (ZIURKOE)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Lokalna uprava
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.